1.

Sarrera

www.felixmanso.com sartzen den unetik “Erabiltzaile”- kontzeptua hartzen da, honek dakar onartzea bat-batean eta inungo erreserbarik gabe, webgune honetan azaltzen diren baldintza orokorrak. Beraz Erabiltzaileak irakurri beharko luke hemen azaltzen diren erabilgarritasunaren baldintz orokorrak, betiere sar eta erabili nahiko balituzke web honetako zerbitzuak izan ere edozein unetan alda daitezke Ildo honetatik, ulertzen da “Erabiltzailea” sartu, nabegatu, erabili edo parte hartzen duen pertsona orok www.felixmanso.com eskainitako zerbitzu edo ekintzetan, izan dohainizkoak edo kostuzkoak.

2.

Titularitatea

Identifikazio-datuak. Uztailaren 11ko 34/2002 Legea (Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzkoa) betetzeko, jakinarazten da www.felixmanso.com webgunea dela:
Titulartasuna : Félix Manso Manzanos
I.F.K.: 15253487W
Egoitza: Barrio Meaka, 9, 20305 Irun, Gipuzkoa
Telefonoa: (+34) 943 84 19 64
Helbide elektronikoa: info@felixmanso.com

3.

Xede eta erabiltzeko baldintzak

Hemen azaltzen diren erabilgarritasunen baldintz orokorrak ordenatzen ditu www.felixmanso.com en sarrera, nabigazioa eta erabilera baita bere ardurapean geratzen den erabiliraren edukia ere, hala nola, idatzi, grafiko, marrazki, diseinu, kodigo, software, argazki, musika, bideo, hots, datu-baseak, irudi, esaera edo informazioak baita edozein sortze-lana jabetza intelektualeko eta industrieko legedi nazional eta nazioarteko itunataz babestuta daudenak.

Félix Manso Ibarla baldintza bereziak aplika dezake zerbitzu berezien kontratazio edo erabilpenean, betiere honako baldintz orokarrak izanik aplikapen osagarria.

4.

Zerbitzuen sarbide eta erabilpenen baldintzak

Hasiera batean librea eta dohainiko da www.felixmanso.com webgunean sartzea. Hala ere, izan leizke zerbitzu eta eduki batzuk lotuta egotea kontratazio berezi bateri, non aplikatuko den baldintza zehatz batzuk kontratazioaren aurretik eskuragarriak izango direnak.

Une oro Erabiltzaileak legearen, moralaren eta usadio-ohitura onen arabera jardun beharko du Interneten. Erabiltzaileak ziurtatzen du ematen duen informazioa gure webgunean erabat legala dela: erreala, zehatza, egiaztatua eta eguneratua. Berak izango du ardura bakarra helaraztea edozein aldaketa Félix Manso Ibarlari.

Erabiltzaileak baztertuko du gure webgunea hondatzeko edo alteratzeko helburuarekin honakoak sartzea : Birusak, programak, makroak edo eta edozein karakter-segida; Trabak jartzea beste erabiltzaileen sarrerei errekurtso masiboak erabiliz; Publizitate helburu batekin webguneko datoak hartzea; erreproduzitzea, kopiatzea, banatzea, eraldatzea edo hirugarren baten eskuetan uztea webgune honetako edukiak. Webgune honetako zerbitzuak erabiliz min ematea jabetza intelektualari, sekretu industrialei, kontratuko konpromisoei, ohorerako eskubideei, irudiei eta hirugarren baten intimitate pertsonalei; konpetentzi desleiala eta legez kontrako publizitatea egitea.

www.felixmanso.com –en zerbitzu bat erabiltzeko edo eta kontratatzeko erregistratu beharko denean, Erabiltzaileak informazio egiazko eta bidezkoa eman behar du. Erregistratzeko pasahitza jasoko balu modu egoki batean eta sekretuan jaso beharko du gure zerbitzuetara sartzeko. Ondorioz, erabiltzaileak hornitzen zaizkion identifikatzaile eta/edo pasahitzen zaintza egokiaz eta konfidentzialtasunaz arduratu behar da. Halaber, ez die horien erabilera hirugarren pertsonei eman behar, ez aldi baterako eta ez modu iraunkorrean, eta ez du baimendu behar pertsona arrotzik sar daitezen. Erabiltzaileen ardura izango da beste hirugarren pertsona batek modu desegokian pasahitza erabiliko balu azken hau galdu edo utziko balu. Lapurtu, galdu edo bere baimenik gabe sartuko balitz, Erabiltzaileak lehenbaitlehen jakinarazi beharko dio Félix Manso Ibarlari, honek pasahitza berehala bertan behera uzteko. Abisua jaso ezean inundik inora Félix Manso Ibarla ez da arduradun izango hirugarren pertsonek jaso dezaken kaltetaz.

5.

Jabetza intelektual eta industriala

Erabiltzaileak onartzen du, Félix Manso Ibarlaren idatzizko baimena beharko dela www.felixmanso.com –en edukiez edozein erabilpen egiteko,  bai erreproduzioa, kopia, banaketa, komertzializazioa, berraldaketa, berrabilpena, komunikazio publikoa eta orokorrean edozein erabilpen. Hala izan ezean, bere jabetza intelektual eta industrialaren eskudideak urratuko litezke www.felixmanso.com –en jasotako informazio pertsonal guztia bakoitzak bere kabuz Interneten emana (baita edozein ohar, iradokizun, idei, grafiko, etab. ere) Félix Manso Ibarlaren jabe bakarra izango da eta eskubide horiek egungo baliabideetan ez ezik etorkizunean egiten direnetan ere izango dira baliozkoak eta egongo dira babestuta. Ondorioz, Inork ezingo dio Félix Manso Ibarlei inungo konpentsaziorik eskatu.

6.

Erantzukizun-erregimena eta bermeak

Félix Manso Ibarla ezin du bermatu www.felixmanso.com –en zerbitzu edo informazioaren zilegitasunik, fidegarritasunik, erabilgarritasunik, egiatasunik ez eta doitasunik ere. Beraz, erabilpenak huts egin badu edo Erabiltzailearen itxaropenak ez baldin baditu bete, edozein motatako kalte-ordainak zuzeneko edo zeharkakoak baztertu beharko dira.

Félix Manso Ibarla adierazten du, bere mugen barruan eta teknologiaren arabera, neurri tekniko arautuak hartu dituela webgunea ondo ibil dadin baita birus eta osagai kaltegarriak ezabatzeko ere. Era berean, enpresak ez du erantzukizunik zentro zerbitzariari edo konexio-sareei egotz dakizkiekeen zerbitzu-akatsak, edozein birus informatikok sortzen dituen kalteak, ez eta kontrola ezin diren  ausazko zirkunstantziak ere (hardware, eguraldia, sabotai eta terrorismo ekintzak, hau da Internet-hornitzaileari uki diezaiokeen guztia). Hau da,  ezinezkoa da %100 bermatzea jarraipena, pribatutasuna, informazioaren xehetasunak eta eskainitako zerbitzuak. Ondorioz Félix Manso Ibarla ez du erantzukizunik

a) www.felixmanso.com –en zerbitzuen jarraipen eta erabilgarritasunean

b) Edukien akatsetan edo azaldu dagiokeen akats zuzenketetan

c) www.felixmanso.com –en birus edo osagai kaltegarririk ez egotea

d) hartu diren segurtasun neurri menderaezinak

e) Edozein pertsonak eragin dezakeen kalte-ordainak urratzeagatik www.felixmanso.com –en segurtasun sistemak.
Hirugarren pertsonen aurrean Erabiltzailea erantzukizun bakarra du www.felixmanso.com –era berak edo bere izenean edozein komunikazio bidaltzeagatik, baita edukien eta zerbitzuen  erabilera legez kontrakoa egiteagatik ere.
 

Félix Manso Ibarla bere webgunea eten dezake aldi baterako edozein unetan, mantenu, konpondu, eguneratu edo hobetzeko asmoz. Ez du bere gain hartuko orri honekiko loturen (link-ak) bidez konektatzen diren beste batzuen web-orrietan bildutako informazioari buruzko erantzukizunik. Izan ere ez du inongo kontrolik haiengan, bere helburu bakarra izanik ‘Erabiltzailea soilik informatzea, azken hau bere erabilpenaren arduradun bakarra izango delarik.

Ez da Félix Manso Ibarla-en erantzukizuna izango, Erabiltzialeak egin dezaken erabilpena orri honetako eduki eta zerbitzuekin. Ondorioz, ez da bermatzen bat egiten duenik hemengo baldintza orokorrekin, Erabiltzaileak egin dezakeen edukien eta zerbitzuen erabilpena, baita era arduratsuan egiten duen ere.

7.

Iraupena eta aldaketa

Félix Manso Ibarla hemengo sarbideko baldintza orokorrak bere osotasunean edo modu partzialean aldatzeko eskubidea dauka,  www.felixmanso.com webgunean aldaketak argitaratuz.

Halaber, inongo abisurik gabe, bere webgunea, aldatu, ezabatu edo gehitu dezake iduritzen zaion bezala,  bai edukietan baita eskainitako zerbitzuetan eta hauen azalpen, aurkezpen edo  lokalizatzeko eran ere. Beraz, baldintza orokorrak indarrekoak bezela ulertuko dira, Erabiltzailea www.felixmanso.com sartuko den unetik argitaratuak daudenak, ondorioz, sartze bakoitzean Erabiltzaileak irakurri beharko lituzke.

Baldintza orokorretatik at, Félix Manso Ibarla amaitutzat, eten  edo gelditu dezake edozein unetan abisurik gabe bere webguneko sarbidea, hau dela eta Erabiltzaileak inongo kalte-ordainketik ezin dezake eskatu.

8.

Legearen aplikapena eta konpetentzi jurisdikzionala

Félix Manso Ibarla eta erabiltzaileen arteko harremanak, Espainiako legeria eta jurisdikzioaren menpe daude. Aldeek uko egiten diote egokituko litzaiekeen eskumenari, eta Donostiako Epaitegi eta Auzitegien esku jartzen dute sortu daitekeen edozein desadostasun.